(067) 407-73-10
Головна | Новини | ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

24.09.2020

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про результати  конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «СПЕКТР-АГРО»  за 2020 рік

ТОВ «СПЕКТР-АГРО»  (далі-Товариство) в період з 19.06.2020р. по 31.08.2020 р. провело конкурс з відбору  суб′єктів аудиторської  діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік(далі-Конкурс).

Конкурсний відбір проводився у відповідності із Порядком проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності, який оприлюднено на офіційному сайті Товариства. (www.spectr-agro.com)

У конкурсі брали участь суб′єкти аудиторської діяльності, які відповідали таким критеріям відбору:

•суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;

• суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

  • суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір (мінімальний розмір страхової суми за договором страхування – 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту без урахування ПДВ протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
  • відповідати вимогам до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності відповідно до ст.23.Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», у тому числі  мати достатній рівень кваліфікації та досвіду відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В суб’єкті аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною численністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст.19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

•наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту, а також відсутність претензій, скандалів та будь яких стягнень;

  • інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об’єктивності аудиторської фірми;
  • професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності;
  • вартість аудиторських послуг;
  • якість інформації, яка подається.

 

Результати проведення Конкурсу:

  Відповідно до протоколу   засідання ревізійної комісії від 3.09.2020р. та  Рішення Дирекції

 ТОВ «СПЕКТР-АГРО» від 14.09.2020 р. переможцем Конкурсу стало  ПрАТ «КПМГ Аудит» ( код ЄДРПОУ 31032100),яке надало найнижчу  цінову  пропозицію.

| Новини | Спектрум - мікродобрива для позакореневого підживлення рослин
Контакти
ТОВ «Спектр-Агро»
Київська обл., м. Обухів,
вул. Промислова, 20
(067) 407-73-10
agro@spectr-agro.com
МЕНЮ САЙТА
АКТУАЛЬНО